CAMDEN TROPHY JUNE 2017

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
VARJU Tamas   V V 0 4 2/4 -1 14
HALL James 3   V 4 V 2/4 0 17
ELLIOT Phil 2 3   0 3 0/4 -12 8
AIYENURO Soji V V V   V 4/4 13 20
KOYRUSHKI Georgi V 4 V 3   2/4 0 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
RAMSAY Phin   V 2 2 3 1/4 -6 12
SANDIG Oliver 3   2 0 0 0/4 -15 5
BARNES-WEBB Richard V V   V 1 3/4 4 16
LEVY-BENCHETON Cedric V V 3   1 2/4 2 14
ERICKSON Chris V V V V   4/4 15 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
PLEASANT Bridget   3 V V 4 2/4 3 17
ROBINSON Zoe V   V V 4 3/4 8 19
MICHELL Bailey 3 1   V V 2/4 1 14
GONZALEZ - MALLEN Mercedes 1 2 0   1 0/4 -16 4
WEBB Jonathan V V 3 V   3/4 4 18

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
MILLER Curtis   V V V V 4/4 11 20
POTTS Steve 3   0 2 3 0/4 -12 8
ZAVIEH Kirk 3 V   V V 3/4 10 18
MCDONNELL Kajetan 1 V 0   3 1/4 -8 9
PULJIC Asim 2 V 3 V   2/4 -1 15

 
Document Engarde - 06/06/2017 22:55:42