CAMDEN TROPHY MAY 2017

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
ESTEVES Nuno   V V 4 V 3/4 7 19
GOSPAVIC Jovanna 1   1 3 1 0/4 -14 6
AIYENURO Soji 4 V   V V 3/4 9 19
ZAVIEH Kirk V V 2   V 3/4 1 17
LEVY-BENCHETON Cedric 2 V 2 4   1/4 -3 13

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
JANSSEN Loek   V V V 2 3/4 10 17
VARJU Tamas 0   V V 1 2/4 -2 11
RAMSAY Phinn 1 3   V 1 1/4 -9 10
WALLIS Henry 1 0 4   2 0/4 -13 7
MILLER Curtis V V V V   4/4 14 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
KLEIN Zak   V 4 4 V 2/4 2 18
PRESTON-COWELL Jack 4   2 V V 2/4 -2 16
WEBB Jonathan V V   V V 4/4 11 20
PULJIC Asim V 4 1   3 1/4 -6 13
ELLIOT Phil 2 4 2 V   1/4 -5 13

 
Document Engarde - 04/05/2017 22:49:48